गुरुवार, 25 सितंबर 2008

गोरक्ष नाथाय नमः शिवाय

नित्याय नाथाय निराजनाया , निवांत निष्कंप - शिखोप्माया
ज्योति स्वरूपाय नमो निभाया, गोरक्ष नाथाय नमः शिवाय

मत्सेय्न्द्र शिष्याय महेश्वराय ,योग प्रचारय वपुर्धाराय
अयोनिजयामर विग्रह हाय , गोरक्ष नाथाय नमः शिवाय

शुद्धाय ,बुद्धाय , विमुक्ताकाया ,शान्ताय दान्ताय निरामयाय
सिद्धेश्वरयारिवल संश्रायाय ,गोरक्ष नाथाय नमः शिवाय

कर्पुर गौरया , जताधरय , कर्नान्त विश्रांत विलोचनाय
त्रिशुलिने भूति विभुशिताया गोरक्ष नाथाय नमः शिवाय

अनाथ नाथाय जग्द्विताया, कृपा कटो क्षद घृत कन्ताकाया
अपामर्ण योग सुधा प्रदाय , गोरक्ष नाथाय नमः शिवायकोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें